قوانین و مقررات

قوانین مجوعه دیجی ارز

دیجی ارز

کاربر گرامی مطالعه کامل این صفحه تنها 5 دقیقه زمان نیاز دارد. لذا خواهشمندیم که تمام بندهای این صفحه را بررسی نموده و سپس نسبت به ثبت نام در  سایت اقدام نمایید. در متن این قرارداد حقوق سایت مبتکران و حقوق کاربر قید شده است. ثبت نام  به منزله پذیرش و موافقت کاربر با تمام بندهای ذکر شده در این قرارداد است.

این حق برای سایت محفوظ است که مفاد توافقنامه را بر اساس شرایط و قوانین جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

وبسایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و از ارائه هرگونه خدمات به اشخاصی با هویت پنهان خودداری می‌نماید.