NFT چیست؟

تا با NFT و تاریخ‌چه آن به طور کامل آشنا شویم.
همچنین اطلاعاتی را در خصوص مزایا و کاربرد‌های ان‌اف‌تی عنوان کردیم.

ادامه مطلب ..

وب 3 (WEB 3.0) چیست؟

وب 3 جدیدترین نسل اینترنت محسوب می شود. با مرور در تاریخچه اینترنت در می یابیم که اینترنت به سمت هوشمندتر شدن قدم بر می دارد.

ادامه مطلب ..

NFT چیست؟

تا با NFT و تاریخ‌چه آن به طور کامل آشنا شویم.
همچنین اطلاعاتی را در خصوص مزایا و کاربرد‌های ان‌اف‌تی عنوان کردیم.

ادامه مطلب ..

وب 3 (WEB 3.0) چیست؟

وب 3 جدیدترین نسل اینترنت محسوب می شود. با مرور در تاریخچه اینترنت در می یابیم که اینترنت به سمت هوشمندتر شدن قدم بر می دارد.

ادامه مطلب ..