وب 3 (WEB 3.0) چیست؟

وب 3 جدیدترین نسل اینترنت محسوب می شود. با مرور در تاریخچه اینترنت در می یابیم که اینترنت به سمت هوشمندتر شدن قدم بر می دارد.